Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 31 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 24 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 17 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 10 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 03 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 26 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 19 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 05 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 04 2015

pequento
0453 9b29 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaAron Aron
pequento
5933 66b8
Reposted fromnexxt nexxt viapaulinab paulinab
pequento
pequento
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaAron Aron
pequento
3700 15e3 500
Reposted fromJamalus Jamalus viavertheer vertheer

February 12 2015

pequento
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromindigestible indigestible viaanncey anncey
pequento
6728 64df
Reposted fromwogniu wogniu
9569 e061
Reposted fromshadesoforlando shadesoforlando
pequento
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi. 

— Z.Nałkowska
Reposted fromwogniu wogniu
pequento
8853 2b7c 500
Reposted fromniente niente
pequento
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl