Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

pequento
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie

February 11 2015

pequento
pequento
5338 de14 500
look up
Reposted fromAmericanlover Americanlover
pequento
pequento

January 26 2015

pequento
pequento
Lofoten, Norway
pequento
5133 62aa 500
Reposted fromikawierzba ikawierzba
pequento
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted frominpassing inpassing viapiehus piehus

December 19 2014

pequento
1603 0280
Reposted fromoutline outline viaalliwantisyou alliwantisyou
pequento
6862 90ce 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viaszarakoszula szarakoszula
4016 1455

lauralivinglife:

sagemcwhite:

battie-2170:

Canadian break dancing

I’ve laughed for about 20 minutes now

OMGGG!!

Reposted fromtron tron viasourire sourire
pequento
pequento
1217 7de8 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaaniuszka aniuszka
pequento
7995 66a5
Reposted frombzzz bzzz viamalinowychrusniak malinowychrusniak
8962 5f98 500
Reposted fromtwice twice viaalliwantisyou alliwantisyou

December 15 2014

pequento
pequento
0786 1e95
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl