Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

pequento

O czym myślisz?
- O niczym. Przepraszam, ale jestem na pełnym morzu. Ty jesteś moją latarnią. Nie gaśnij.

 

— Federico Moccia
Reposted fromtinks tinks viaszydera szydera
pequento
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis via8agienny 8agienny
pequento

October 06 2017

pequento
pequento
pequento
0362 6bea
Reposted fromsavatage savatage vianieobecnosc nieobecnosc
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viaczeczotka czeczotka
pequento
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapalina palina
pequento
pequento
Miło by mi było, gdybyśmy spędzili razem całe życie
— oj jakże miło
Reposted frommeeds meeds viamalinowowa malinowowa

August 26 2017

pequento
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
pequento
Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromhisteryczna histeryczna
pequento
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viapleple pleple

August 25 2017

pequento
7075 31b4 500
Reposted from0 0 viaMountainGirl MountainGirl
pequento
2138 5c2d
Reposted frommarysia marysia viajethra jethra
pequento
7687 675f 500
Reposted fromkaiee kaiee viajethra jethra
pequento
7757 7fe8 500
Reposted frommeem meem viajethra jethra
pequento
7831 7a47
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaafterall afterall
pequento
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viajethra jethra
pequento
0413 3a68
Reposted fromcocomove cocomove viaDorin11 Dorin11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl